NABÓR DO ZAJĘĆ GRUPOWYCH ZAKOŃCZONY !!!


Do zajęć grupowych w tym roku szkolnym 2020/21 zgłosiło się łącznie 18 uczniów, w różnym wieku. Najliczniejszą była grupa uczniów z klas 5 i 6 szkoły podstawowej tj 6. Niestety jest to minimalna liczba osób które może liczyć grupa, a zatem nieobecność choć jednego członka grupy zaburza cykl jej pracy. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, nie zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie zajęć grupowych w programie "Wiatr w żagle".

Bardzo dziękujemy za pomoc pracowników szkół w rekrutacji.

Rekrutację do treningu grupowego w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne wznowimy we wrześniu 2021 roku. Prosimy o śledzenie Naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje będą znajdywały się w zakładce OFERTA, Formy pomocy grupowej.