Rozwój psychiczny dziecka - lęki

Każdy rodzic odczuwa instynktowną potrzebę chronienia swoich dzieci przed wydarzeniami, które mogą budzić strach. Jednak nie jesteśmy w stanie ustrzec ich przed przeżywaniem lęku ani wyręczyć w zmaganiu z tym problemem. Możemy im pomóc uporać się z własnymi lękami okazując zrozumienie, miłość i wsparcie.

Lęk to jeden z elementów rozwoju emocjonalnego. Przechodząc przez jego kolejne etapy, młody człowiek przeżywa określone rodzaje lęków, które zazwyczaj samoistnie znikają z wiekiem. Każdy wiek ma zatem swoje lęki. Oto ich skrócony wykaz:

2 lata

 • Rozmaite lęki, głównie natury słuchowej: grzmot, odgłos pracującego odkurzacza, przejeżdżającego pociągu.
 • Lęki wizualne: ciemne kolory, duże przedmioty, pociągi, kapelusze.
 • Lęki związane ze zmianami w najbliższym otoczeniu: przemeblowaniem, przeprowadzką, rozłąką z matką, nieobecnością matki w porze zasypiania.
 • Deszcz i wiatr. Zwierzęta, szczególnie dzikie.

2 i pół roku

 • Wiele lęków, szczególnie przestrzennych – obawa przed ruchem albo przed przesuwaniem przedmiotów.
 • Zbliżające się duże przedmioty, np. ciężarówka.

3 lata

 • Dominują lęki wizualne – starzy, pomarszczeni ludzie, maski, „czarownicy".
 • Ciemność. Zwierzęta.
 • Policjanci, włamywacze.
 • Wieczorne wyjście rodziców.

4 lata

 • Powracają lęki słuchowe, szczególnie odgłosy silników.
 • Ciemność. Dzikie zwierzęta.
 • Wyjście matki, szczególnie wieczorem.

5 lat

 • Niewiele lęków. Przeważają wizualne.
 • Mniej obaw przed zwierzętami, złymi ludźmi, czarodziejami.
 • Konkretne obawy o potłuczenie się przy upadku, pogryzienie przez psa, itp.
 • Ciemność. Obawa, że matka nie wróci do domu.

6 lat

 • Duże natężenie stanów lękowych, wywołanych przede wszystkim przez bodźce dźwiękowe – dzwonek do drzwi, telefon, spłukiwanie wody w ubikacji, głosy ptaków i owadów.
 • Obawy przed światem nadprzyrodzonym – duchy, wiedźmy.
 • Lęk, że ktoś chowa się pod łóżkiem.
 • Lęki przestrzenne – obawa przed zgubieniem się. Dziecko boi się iść do lasu.
 • Obawa przed żywiołami – ogień, woda, grzmot, błyskawica.
 • Dziecko boi się zasypiać, kiedy jest samo w pokoju. Boi się zostać samo w domu.
 • Obawia się, że matki nie będzie w domu, kiedy ono wróci, że coś jej się stanie, że może umrzeć.
 • Lęk przed pobiciem przez innych.
 • Dziecko dzielnie znosi duże rany, ale boi się drzazg, drobnych skaleczeń, widoku krwi z nosa.

7 lat

 • Dużo lęków, przede wszystkim wizualnych – ciemność, strychy, piwnice. Cienie stają się duchami i wiedźmami.
 • Lęk przed wojną, szpiegami, włamywaczami, ludźmi chowającymi się w szafach lub pod łóżkiem. Lęk bywa stymulowany przez radio, kino, lekturę.
 • Lęk przed spóźnieniem się do szkoły, przed brakiem akceptacji ze strony innych ludzi.

8 9 lat

 • Mniej lęków i nie tak intensywne. Dziecko już się nie boi wody, mniej obawia się ciemności.
 • Lepsza umiejętność oceny sytuacji, obawy mają swoje uzasadnienie – dotyczą własnych zdolności i możliwości porażki, szczególnie w szkole.

10 lat

 • Znów więcej lęków. Największe obawy związane są ze zwierzętami, szczególnie dzikimi i wężami. Niektóre dzieci boją się ciemności, wysokich pomieszczeń, ognia, przestępców.
 • Niektóre same wymieniają, czego się już nie boją: ciemności, psów, zostawania samemu w domu.

Istnieje kilka ogólnych zasad dotyczących postępowania w sytuacjach, kiedy dziecko się boi. Stosując się do nich należy pamiętać, że każde dziecko jest indywidualnością, co ogranicza wartość tego typu generalizacji.

Czego nie wolno robić, kiedy dziecko się boi

 • Drwić z jego lęków, bagatelizować jego przeżyć, nazywać go tchórzem.
 • Zawstydzać go przed innymi.
 • Stosować terapii szokowej, zmuszać do stawienia czoła sytuacji budzącej lęk.
 • Niecierpliwić się – okres utrzymywania się lęku zależy od osobowości dziecka, potrwa tym krócej, im więcej spokoju i tolerancji okażemy dziecku.
 • Zakładać, że dziecko boi się z czyjejś winy – własnej lub rodziców.
 • Uważać, że w tych lękach jest coś złego, nienormalnego. Lęk to jeden z elementów psychicznego rozwoju.
 • Straszyć dziecka. Nigdy nawet w żartach nie wolno mówić mu, że mama czy tata już go nie kocha, odda go komuś innemu, zabierze go czarownica, bo jest niegrzeczne.

Jak można pomóc dziecku

 • Spróbuj zrozumieć jego lęk. Pamiętaj, że z niego wyrośnie. Powiedz mu, że każdy się czasem boi i nie ma w tym niczego nagannego.
 • Staraj się poznać przyczyny lęku i pozwól przez jakiś czas unikać budzącej lęk sytuacji.
 • Stosuj metodę małych kroków. Pozwól stopniowo oswajać się z obiektem lub sytuacją, której się boi. (Takie stopniowanie nie zawsze się sprawdza).
 • Zapoznaj się z tym, czego boją się dzieci w różnych okresach rozwoju. Wiedza o tym, że niektóre rodzaje lęków są typowe dla danego wieku i na ogół szybko mijają pozwoli mniej się nimi przejmować.
 • Sprawdzaj, jakie programy ogląda dziecko w telewizji. Nie pozwól na oglądanie programów zawierających sceny pełne agresji, przemocy, nieszczęść.
 • Jeżeli dziecko boi się jakichś ważnych, życiowych sytuacji, które jednak musi znosić, np. szkoły, staraj się dociec szczegółowych przyczyn lęku.
 • Jeżeli lęk Waszego dziecka jest bardzo nasilony, nie zmniejsza się z upływem czasu, wpływa znacząco na codzienne funkcjonowanie dziecka i jego kontakty z otoczeniem, należy skorzystać z porady psychologa.

(Wykorzystano: F.L.Ilg, L.B.Ames, S.M.Baker „Rozwój psychiczny dziecka".)